PHPSTORM + Xdebug (2/3) + WSL2 + DOCKER

Do pracy używam raczej Linuxa, ale jestem też fanem gier komputerowych i mam PC z Windowsem. We wcześniejszym wpisie opisałem jak można połączyć WSL2 z Dockerem i PhpStorm. Wpis się spodobał i czas na dodanie Xdebuga.

Wrzucam więc poradnik z przykładowym repozytorium: https://github.com/brtsos/xdebugwsl2

1. Ustawienie IP Linuxa

Głównym problemem z ustawieniem Xdebuga z WSL2 jest zmienne IP naszego Linuxa (Microsoft dodaje poprawkę od 2019). Xdebug z WSL2 działa tylko po podaniu tego IP (nie działa niestety flaga remote_connect_back=1, dopuszczająca wszystkie adresy IP).

Omiń ten problem za pomocą zmiennej systemowej, która zawsze będzie posiadać aktualny adres IP. Dodaj do swojego ~/.bashrc lub ~/.zshrc:

export WSLIP=$(ifconfig $(route -n | grep ^0.0.0.0 | awk '{print $NF}') | grep inet | grep -v inet6 | awk '{print $2}')

Po dodaniu zamknij terminal i otwórz ponownie lub użyj komendy:

. ~/.bashrc

2. Przygotuj pliki dockera

Użycie tej zmiennej jest proste. Najpierw dodajemy ją do pliku .docker-compose.yaml:

...
image: php:7.2-apache
  build:
   context: .
   args:
    xdebug_remote_host: ${WSLIP}
...

Następnie możemy ją przechwycić w Dockerfile. Dodatkowo skopiuj linie konfiguracyjne w zależności, jakiej wersji Xdebuga zamierzasz używać:

FROM php:7.2-apache

ARG xdebug_remote_host=127.0.0.1

## xdebug 3
RUN pecl install xdebug \
  && docker-php-ext-enable xdebug \
  && echo "xdebug.client_host=${xdebug_remote_host}" >> /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini \
  && echo "xdebug.mode=debug" >> /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini \

## xdebug 2
RUN pecl install xdebug-2.9.2 \
  && docker-php-ext-enable xdebug \
  && echo "zend_extension=/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/xdebug.so" >> /usr/local/etc/php/conf.d/php.ini \
  && echo 'xdebug.remote_port=9000' >> /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini \
  && echo "xdebug.remote_host=${xdebug_remote_host}" >> /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini \
  && echo 'xdebug.remote_enable=1' >> /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini \
  && echo 'xdebug.remote_connect_back=0' >> /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-xdebug.ini

3. Zbuduj obraz dockera i uruchom go

Najpierw musisz zbuduj obraz:

docker-compose build --no-cache --force-rm --pull

Później uruchomić:

docker-compose up -d --force-recreate

Niestety musimy powtarzać te dwie komendy za każdym razem, ponieważ IP się zmienia.

4. Ustaw port w PhpStorm

Przejdź do ustawień PhpStorm. Jeżeli chcesz korzystać z Xdebuga w wersji 3 to zalecam zainstalowanie PhpStorm 2020.3. Od tej wersji oprócz standardowego portu 9000 nasłuchuje on także na porcie 9003 (ustawienie „Additionally listen on Xdebug 3 default port 9003”). Jeżeli chcesz kożystać z starszej wersji PhpStorm z Xdebug 3 to musisz zmienić ten port ręcznie. Sprawdź teraz czy wszystko wygląda w porządku (Settings | Languages & Frameworks | PHP | Debug):

5. Dodaj mapowanie katalogów

PhpStorm musi wiedzieć gdzie nasze pliki leżą w Linuksie na WSL2 więc wskarz mu te foldery (Settings | Languages & Frameworks | PHP | Servers):

 • zaznacz „Use path mapping”
 • dodaj ścieżki. W naszym przykładzie: „src” => „/var/www/html”

6. Zacznij debugować

Możesz już dodać pierwszy breakpoint (miejsce gdzie kod ma sie zatrzymać). W przykładowym projekcie najlepiej zaznaczyć 6 linijkę w pliku src/index.php.

Następnie należy włączyć nasłuchiwanie w PhpStorm za pomocą ikony lub (Run | Start Listening for PHP Debug Connections).

Możesz teraz uruchomić http://app_server i włączyć debugowanie za pomocą pluginu Xdebug helper w Chrome (https://chrome.google.com/webstore/detail/xdebug-helper/eadndfjplgieldjbigjakmdgkmoaaaoc).

Więcej na temat debugowania w innych przeglądarkach: https://www.jetbrains.com/help/phpstorm/browser-debugging-extensions.html

W PhpStorm powinno się pojawić okno z zapytaniem, czy chcesz debugować kod. Potwierdź i znajdź wszystkie bugi 🙂

Nie zapomnij zapisać się na Newletter, jeżeli nie chcesz przegapić nowych wpisów i ciekawych linków ze świata PHP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *